Obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení:

Tyto obchodní podmínky platí pro objednávky zboží prostřednictvím internetového obchodu či ostatními způsoby objednávek.

II. Předmět smlouvy:

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce.

III. Dodání zboží, dodací lhůta:

Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení. Plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 5 – 10 pracovních dnů, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu.

Zboží dodáváme na dobírku. K ceně zboží bude připočteno poštovné dle zvolené přepravní společnosti za 1 balík do 15kg. Balné neúčtujeme. Při objednávce nad 1000 Kč doprava zdarma, pokud není v ceně přepravy na konci objednávky uvedeno jinak. Při objednávce nad 3000 Kč obdrží zákazník dárek zdarma.

Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

IV. Odstoupení od smlouvy:

Storna objednávky ze strany kupujícího:
Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění.

 • odešlete zboží a formulář na adresu 2G-spol. s r.o. – Přikrývky a polštáře, Louka 405 – areál ZD, 696 76 Louka
 • zboží musí být v původním nepoškozeném obalu, nesmí být použité ani poškozené, kompletní, s originálním dokladem o koupi
 • při splnění výše uvedených podmínek Vám odešleme peníze za zboží složenkou do 14 – ti dnů od fyzického obdržení zboží od Vás
 • při nesplnění jakékoliv výše uvedené podmínky bohužel nemůžeme akceptovat Vaše odstoupení od smlouvy. Zboží Vám poté bude vráceno na Vaše náklady zpět.

Storno objednávky ze strany kupujícího – v případě zrušení objednávky ze strany kupujícího uhrazené prostřednictvím GoPay, bude účtován storno poplatek 2% z celkové hodnoty objednávky.

Storno objednávky ze strany prodávajícího – prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů ke stažení zde.

Reklamace:

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Podpisem přepravci stvrzujete, že jste zásilku převzali v pořádku a nepoškozenou. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na údržbu a následně se těmito informacemi důsledně řídit.

Pokud je zjištěno poškození zboží, zašle email na eshop@2glipov.cz s popisem poškození (nejlépe s fotografií) a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat nový výrobek bez vad. Pokud se vada neslučuje s použitelností produktu, zašlete reklamované zboží poštou na adresu 2G-spol. s r.o. Přikrývky a polštáře, Louka 405 – areál ZD, 696 76 Louka k posouzení. Nejlépe v originálním obalu, příp. v obalu vhodném a dostatečně chránícím daný výrobek, dále přiložte originální doklad o koupi a detailní popis důvodu vrácení zboží.

Mimosoudní řešení sporů:

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Záruční doba 24 měsíců:

podmínky poskytování záruky:

 • záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení
 • záruka se nevztahuje v důsledku nesprávného umístění, nesprávného používání, špatné a násilné manipulace, nevhodnou údržbou
 • záruka se nevztahuje na opotřebení, odření, pořezání, přetrhnutí prošívacích nití ostrými předměty
 • záruka se nevztahuje na propálení, změnu barevného odstínu při vysluňování výrobků

Shoda s kupní smlouvou, odpovědnost za vady zboží, záruka:

Záruka na naše zboží je 2 roky. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat. Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání s tímto výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to: Přiměřeným snížením kupní ceny, není-li to možné potom, náhradním dodáním zboží, není-li to možné potom odstoupením od smlouvy. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena.
Údaje, které zadáváte při registraci objednávky: Registrací objednávky se rozumí návrh na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva vzniká dodáním zboží. Jako zákazník musíte při vaší registraci objednávky uvést následující údaje:

 • jméno a příjmení
 • úplná poštovní adresa
 • telefonické, příp. faxové spojení

V. Zakázková výroba:

Vzhledem k rozmanitosti sortimentu ať už v druhu zboží, atypických rozměrech či výběru textilie si 2G Lipov vyhrazuje na zakázkové zboží termín dodání 3 týdny.

VI. Zrušení objednávky prodávajícím

Prodávající si vyhrazuje právo na storno/zrušení objednávky v případech, že se zboží již nevyrábí, nedodává se výrobní materiál. Zákazník neakceptuje změnu ceny, dále v případech, kdy výrobce není schopen splnit požadavky zákazníka, nebo zákazník vyplní chybné či neúplné kontaktní údaje.

V naprosto výjimečných situacích si prodávající vyhrazuje právo na storno/zrušení objednávky bez udání důvodů. O vzniklé situaci bude bez prodlení zákazníka informovat.

VII. Cena a platební podmínky:

Ceny uvedené na internetových stránkách jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen a to v případě změny kurzu, výrazné inflaci či při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za uhrazenou předáním celé částky v hotovosti za dobírku při převzetí zboží. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň jako daňový doklad a dodací list.

Při objednávce jejíž celkové hodnota překročí 3 000 Kč, obdrží zákazník dárek zdarma. Při objednávce nad 1 000 Kč doprava zdarma.

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

VIII. Ochrana osobních údajů:

A.   TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Odpovědným a zároveň správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost 2G-spol. s r.o. – Přikrývky a polštáře, 696 72 Lipov 300, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20663 (dále jen „Správce“ nebo „Společnost“).

Kontaktní údaje Správce jsou následující: adresa pro doručování 696 72 Lipov 300, adresa elektronické pošty eshop@2glipov.cz

B.    OSOBNÍ ÚDAJE

Správce zpracovává osobní údaje, které jsou potřebné v souvislosti uzavřením smlouvy, resp. dokončením objednávky. Mezi tyto údaje patří zejména jméno, příjmení, adresa, platební údaje, telefon a e-mail. V případě, že má zákazník vytvořený i zákaznický účet, je možné, že dochází ke zpracování i dalších údajů, které byly zákazníkem poskytnuty dobrovolně.

Za osobní údaje se považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

E-mail slouží rovněž jako identifikační údaj pro přihlášení zákazníka do jeho účtu. Zároveň se, mimo jiného, využívá i jako místo pro doručení potvrzení objednávky a dalších potřebných informací.

C. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a). ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a naši Společností nebo pro provedení opatření Správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

b). ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

V případě, že aktuálně jste zákazníkem Společnosti (například pokud jste učinili nákup nebo zaslali nám objednávku), může Společnost použít Vámi poskytnuté údaje (pro účely oprávněných zájmů), k zasílání marketingových sdělení o podobných produktech či službách Společnosti, pokud se z odběru newsletterů neodhlásíte.  V ostatních případech Vás Společnost žádá o souhlas se zasíláním marketingových sdělení o produktech Společnosti a o službách, akcích a propagačních kampaních Společnosti.

Odvolání takového souhlasu, resp. odhlášení zasílání tzv. newsletterů můžete provést kdykoli, za použití internetového odkazu, který je dostupný v každém newsletteru nebo prostřednictvím zprávy zaslané na adresu eshop@2glipov.cz.

D. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zejména plnění smlouvy (nákup na eshopu) mezi Vámi a Správcem či provedení opatření Správcem před uzavřením takové smlouvy. Mezi další důvody, proč Správce zpracovává Vaše osobní údaje je, možnost spravovat Vaše uživatelské účty k službám, umožnění poskytovat služby, o které jste projevili zájem, a dále z důvodu zajištění a zvyšování bezpečnosti.

 E. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy a následně na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu dalších 10 let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů Vámi odvolán.

Po uplynutí výše uvedené doby jsou ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byla registrace ukončena či údaje tvořící součást provozních záloh.

F. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě nutnosti předání za účelem plnění smlouvy, je v určitých případech potřebné spolupracovat i s jinými společnostmi, které plní úkoly pro správce. Společnost si pečlivě vybírá své partnery, kterým Vaše data svěřuje a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich  údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Zejména se jedná o přepravní společnosti, se kterými má správce smluvní obchodní vztah.

V případě nutnosti předání za účelem realizace platby, jsou platební údaje předávané finanční instituci nebo příslušnému poskytovateli platebních služeb.

G. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Při zpracování osobních údajů máte následující práva  týkající se Vašich osobních údajů:

–          právo na informace o zpracování osobních údajů

–          právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům

–          právo na opravu Vašich osobních údajů

–          právo na omezení ve zpracování  Vašich osobních údajů

 • právo na výmaz – Máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. V případě, že tak učiníte, Vaše údaje budou vymazány. Upozorňujeme, že výmaz se netýká osobních údajů, které Správce potřebuje pro splnění povinností udělených mu zákonem, nebo k ochraně svých oprávněných zájmů.

 –          právo na přenositelnost osobních údajů

–          právo vznést námitku proti zpracování

Pokud byste se domnívali, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu a to u Úřadu  na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 nebo www.uoou.cz.

H. COOKIES

Správce používá v rámci svých webových stránek tzv. cookies. Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. V případě, že se vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uložený textový soubor, tedy cookie, zpět a server získá znovu informace, které si u Vás předtím uložil. Správce používá cookies hlavně z důvodu, aby mohl poskytovat co nejkvalitnější služby podle individuálních potřeb zákazníka.

Cookie v žádném případě nemůže serveru poskytnout žádná data z vašeho pevného disku, neprozradí mu emailovou adresu ani žádné jiné informace o uživateli prohlížeče.

Jaké soubory cookies používáme?

Správce využívá krátkodobé a dlouhodobé typy souborů. Krátkodobé zůstávají ve vašem počítači pouze do doby, než zavřete okno prohlížeče. Dlouhodobé zůstávají ve vašem počítači déle, nebo dokud je neodstraníte (doba závisí na nastavení samotné cookies a na nastavení vašeho prohlížeče).

Užívané cookies dle jejich funkcí

Analytické: pomáhají vyobrazovat návštěvnost a pochopit zákaznické potřeby

Trackingové: využívají se pro rozbor chování zákazníka na stránkách Společnosti a k následnému uzpůsobení nákupního procesu dle těchto informací

Remarketingové: díky nim lze lépe poznat svého zákazníka a upravit reklamy i zobrazování kategorií produktů dle jeho zájmů

Konverzní: jimi je zjišťována výkonnost jednotlivých prodejních kanálů

Esenciální: jsou důležité pro celkové fungování webu

Souhlas s použitím cookies je dobrovolný a v případě jeho neudělení není webová stránka správce žádným způsobem omezena.

CH. BEZPEČNOST

Správce považuje bezpečnost osobních údajů zákazníků za jednu ze svých priorit, přičemž bezpečnost zajišťuje za použití technických a organizačních opatření. Veškeré údaje, které zákazník Správci poskytne, jsou zpracovány automaticky zabezpečeným elektronickým systémem.

Ke všem osobním údajům a s nimi spojeným databázím je omezený přístup. Přístup je umožněn pouze oprávněným osobám, které absolvovaly školení v oblasti ochrany osobních údajů a bezpečnosti dat. Tyto osoby jsou rovněž vázány povinností mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací.

I. KONTAKTY

Pro získání informací, týkajících se bezpečnosti ochrany osobních údajů, postupu jejich užívání a využití práv subjektu osobních údajů, můžete Správce kontaktovat na adrese eshop@2glipov.cz

Ke stažení ZDE:

 

 XI. Právní doložky:

Veškeré materiály /zejména pak fotografie produktů, texty popisující produkty, mechanismus kategorizace produktů/ publikované na webových stránkách www.2glipov.cz, jakož i na webových stránkách internetového obchodu jsou chráněny autorským zákonem. Jakákoliv část výše uvedených webových stránek nesmí být bez písemného souhlasu držitele autorských práv kopírována mechanicky ani elektronicky a nesmí být bez tohoto souhlasu zpřístupněna veřejnosti.

Podmínky a pravidla pro označování textilních výrobků a pravidla pro názvy textilních vláken podléhají nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 ze dne 27. září 2011 o názvech textilních vláken souvisejících s označováním materiálového složení textilních výrobků – Úř. věst. L 272, 18. 10. 2011.

U rozměrů přikrývek odkazujeme na normu ČSN EN 14 (80 7610) ze srpna 1996, která stanovuje rozměry přikrývek vyrobených z textilních materiálů a rovněž stanovuje metodu kontroly rozměrů a jejich označení na přikrývkách.

 

1