Obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení:

Tyto obchodní podmínky platí pro objednávky zboží prostřednictvím internetového obchodu či ostatními způsoby objednávek. 

 

II. Předmět smlouvy:

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce.

 

III. Dodání zboží, dodací lhůta:

Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení. Plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 5 – 14 pracovních dnů, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu.

Přepravní služba PPL není povinna Vás o času doručení informovat. 2G Lipov Vám v den expedice ze skladu zašle email s číslem zásilky a doručení ze strany PPL by mělo dojít následující pracovní den od 8:00 – 18:00. Aby se vše obešlo bez zbytečných komplikací, je potřeba, aby na Vámi uvedené adrese byl adresát k zastižení.

Zboží zasíláme přepravní službou PPL (115 Kč), PPL Parcelshop (99 Kč), Zásilkovnou (89 Kč) nebo Českou poštou (115 Kč). Při platbě na dobírku je účtován poplatek 39 Kč. Balné neúčtujeme. Při objednávce nad 1999 Kč doprava zdarma, pokud není v ceně přepravy na konci objednávky uvedeno jinak. Při objednávce nad 3 000 Kč obdrží zákazník dárek zdarma.

Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

 

IV. Odstoupení od smlouvy:

Storna objednávky ze strany kupujícího:
Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění.

odešlete zboží a formulář na adresu 2G-spol. s r.o. – Přikrývky a polštáře, Louka 405 – areál ZD, 696 76 Louka, nebo Zásilkovna Potraviny Kučerová, Louka 36, 696 76. Formulář naleznete zde.
• zboží musí být v původním nepoškozeném obalu, nesmí být použité ani poškozené, kompletní, s originálním dokladem o koupi.
• při splnění výše uvedených podmínek Vám odešleme peníze za zboží složenkou do 14 – ti dnů od fyzického obdržení zboží od Vás
• při nesplnění jakékoliv výše uvedené podmínky bohužel nemůžeme akceptovat Vaše odstoupení od smlouvy. Zboží Vám poté bude vráceno na Vaše náklady zpět.


Storno objednávky ze strany prodávajícího – prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

 

Reklamace:

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Podpisem přepravci stvrzujete, že jste zásilku převzali v pořádku a nepoškozenou. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na údržbu a následně se těmito informacemi důsledně řídit.

Pokud je zjištěno poškození zboží, zašle email na eshop@2glipov.cz s popisem poškození (nejlépe s fotografií) a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat nový výrobek bez vad. Pokud se vada neslučuje s použitelností produktu, zašlete reklamované zboží poštou na adresu 2G-spol. s r.o. Přikrývky a polštáře, Louka 405 – areál ZD, 696 76 Louka k posouzení. Nejlépe v originálním obalu, příp. v obalu vhodném a dostatečně chránícím daný výrobek, dále přiložte originální doklad o koupi a detailní popis důvodu vrácení zboží. Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy naleznete zde.

 

Mimosoudní řešení sporů:


V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Záruční doba 24 měsíců:

podmínky poskytování záruky:

  • záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení
  • záruka se nevztahuje v důsledku nesprávného umístění, nesprávného používání, špatné a násilné manipulace, nevhodnou údržbou
  • záruka se nevztahuje na opotřebení, odření, pořezání, přetrhnutí prošívacích nití ostrými předměty
  • záruka se nevztahuje na propálení, změnu barevného odstínu při vysluňování výrobků

 

Shoda s kupní smlouvou, odpovědnost za vady zboží, záruka:

Záruka na naše zboží je 2 roky. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat. Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání s tímto výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to: Přiměřeným snížením kupní ceny, není-li to možné potom, náhradním dodáním zboží, není-li to možné potom odstoupením od smlouvy. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. 
Údaje, které zadáváte při registraci objednávky: Registrací objednávky se rozumí návrh na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva vzniká dodáním zboží. Jako zákazník musíte při vaší registraci objednávky uvést následující údaje:

jméno a příjmení
• úplná poštovní adresa
• telefonické, příp. faxové spojení

 

V. Zakázková výroba:

Vzhledem k rozmanitosti sortimentu ať už v druhu zboží, atypických rozměrech či výběru textilie si 2G Lipov vyhrazuje na zakázkové zboží termín dodání 3 týdny. 

 

VI. Zrušení objednávky prodávajícím

Prodávající si vyhrazuje právo na storno/zrušení objednávky v případech, že se zboží již nevyrábí, nedodává se výrobní materiál. Zákazník neakceptuje změnu ceny, dále v případech, kdy výrobce není schopen splnit požadavky zákazníka, nebo zákazník vyplní chybné či neúplné kontaktní údaje.

V naprosto výjimečných situacích si prodávající vyhrazuje právo na storno/zrušení objednávky bez udání důvodů. O vzniklé situaci bude bez prodlení zákazníka informovat.

 

VII. Cena a platební podmínky:

Ceny uvedené na internetových stránkách jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen a to v případě změny kurzu, výrazné inflaci či při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za uhrazenou předáním celé částky v hotovosti za dobírku při převzetí zboží. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň jako daňový doklad a dodací list.

Při objednávce jejíž celkové hodnota překročí 3 000 Kč, obdrží zákazník dárek zdarma. Při objednávce nad 1 999 Kč doprava zdarma.

 „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

 

VIII. Ochrana osobních údajů:

Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. 

Údaje o Vašich nákupech (jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně) jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. 

Používáním internetového obchodu www.2glipov.cz souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na těchto stránkách publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.

Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. 

 

IX. Právní doložky:

Veškeré materiály /zejména pak fotografie produktů, texty popisující produkty, mechanismus kategorizace produktů/ publikované na webových stránkách www.2glipov.cz, jakož i na webových stránkách internetového obchodu jsou chráněny autorským zákonem. Jakákoliv část výše uvedených webových stránek nesmí být bez písemného souhlasu držitele autorských práv kopírována mechanicky ani elektronicky a nesmí být bez tohoto souhlasu zpřístupněna veřejnosti.

Podmínky a pravidla pro označování textilních výrobků a pravidla pro názvy textilních vláken podléhají nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 ze dne 27. září 2011 o názvech textilních vláken souvisejících s označováním materiálového složení textilních výrobků – Úř. věst. L 272, 18. 10. 2011.

U rozměrů přikrývek odkazujeme na normu ČSN EN 14 (80 7610) ze srpna 1996, která stanovuje rozměry přikrývek vyrobených z textilních materiálů a rovněž stanovuje metodu kontroly rozměrů a jejich označení na přikrývkách.

 

 

Potřebujete poradit?

+420 725 553 280

(v pracovní dny 7:00 – 15:00)